Cenník

Jednoduché účtovníctvo Podvojné účtovníctvo
Neplatiteľ DPH Platiteľ DPH Neplatiteľ DPH Platiteľ DPH
Paušál min. 40 EUR/mes. 50 EUR/mes. 70 EUR/mes. 80 EUR/mes.
(1-149 položiek) 0,80 eur/položka 0,90 eur/položka 1,- eur/položka 1,30 eur/položka
(150-249 položiek) 0,75 eur/položka 0,85 eur/položka 0,95 eur/položka 1,25 eur/položka
(250-399 položiek) 0,70 eur/položka 0,80 eur/položka 0,90 eur/položka 1,20 eur/položka
Priznanie k DPH + KONTROLNÝ VÝKAZ

Odborné poradenstvo v rozsahu 1 hod/mesiac: zdarma

Mzdy: Zamestnanec v HPP: 7 eur
Dohodár: 7 eur
Ročné zúčtovanie v cene zamestnanca
Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ A (zamestnanci) : 15 Eur
 

Ostatné služby

Kontrola účtovníctva: cena dohodou
Vypracovanie žiadosti na príspevky z UPSVaRu
Vypracovanie cestovných príkazov 0,50 eur/riadok
Priznanie k dani z motorových vozidiel : min 10 eur, 5eur/auto
Jednorazové služby Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ A- 15 Eur

Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ A- 20 Eur

Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B/kombin.príjmy/podnikanie-50 Eur

Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B/ paušálne výdavky- 50 Eur