Kompletné vedenie účtovníctva, vypracovanie daňových priznaní, spracovanie kompletnej mzdovej agendy

Predstavujeme spojenie profesionálov pod vedením skúsenej účtovníčky, ktorá sa dlhodobo zaoberá spracovaním účtovníctva a pridruženej agendy. Naša spoločnosť poskytuje kompletný ekonomický servis a s tým súvisiace organizačné, právne a daňové poradenstvá vrátane zastupovania pred daňovým úradom, príp. inými orgánmi štátnej správy.

Na trhu pôsobíme ako podnikateľský subjekt FO od r. 1995 a od r. 2007 ako spoločnosť s ručením obmedzeným. V súčasnosti poskytujeme účtovnícke a ekonomické služby klientom rôznej právnej subjektivity (akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, verejné obchodné spoločnosti, živnostníci, umelci, advokáti, súkromní lekári, cestovné kancelárie a združenia).

Klientovi poskytujeme servis od prvotného zavedenia účtovnej evidencie (jednoduché i podvojné účtovníctvo), cez účtovné, devízové, štatistické výkazníctvo a mzdovú evidenciu.

Štandardné zmluvné podmienky spolupráce sú uvedené v „Zmluve o poskytovaní ekonomických služieb“.

Naše služby sú zabezpečené korektným a diskrétnym prístupom našich pracovníkov.


Naši klienti: